Niet vergunde verblijfobjecten

Het in de BAG registratie opnemen van feitelijk bestaande verblijfsobjecten die niet vergund zijn en mogelijk zelfs illegaal zijn is wel verplicht maar gebeurt niet altijd. Er wordt weerstand ondervonden omdat men denkt dat met het adresseren van deze objecten de situatie gelegaliseerd wordt. Voor niet-woningen is de weersstand wat minder dan bij woningen omdat splitsingen bij bedrijven vaak wat minder aan regels is verbonden. Een begrijpelijk maar voor de BAG toch bijzonder onderscheid. Gebruikers van objecten die niet zijn opgenomen in de BAG en ook afnemers kunnen hierdoor hinder ondervinden. Denk aan mensen die een huurtoeslag willen aanvragen of online een bestelling willen doen. Maar ook op vakantieparken worden niet alle verblijfsobjecten onderkend waardoor het CBS niet de juiste informatie weergeeft voor landelijk beleid. Daarnaast zou bij de ENSIA het antwoord moeten worden gegeven dat niet alle objecten in de BAG registratie worden opgenomen.

Om aan te geven dat deze objecten zijn ontstaan zonder een vergunning is er een indicatie “geconstateerd”. Je mag deze indicatie achterwege laten of verwijderen als door vergunningen of handhaving is aangegeven dat de realisatie van het verblijfsobject vergunningsvrij is. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van vergunningverlening en handhaving om actie te ondernemen. Communicatie rondom het uitgeven van een huisnummer met deze afdeling is daarom van belang maar staat het uitgeven van een adres niet in de weg.