Agenda

08 september 2022

Klassikale BAG Basis cursus deel 1

09:30 - 17:00

Dag 1 gaat in op de basis van de BAG die elke BAG medewerker onder de knie zou moeten hebben.

27 september 2022

Cursus voorsorteren op de SOR

09:30 - 16:30

Het is geen verplichting maar we gaan er niet aan ontkomen, de objectenregistratie komt eraan. Gemeente breed gaat dit een enorme efficiëntieslag brengen. Nu al kan je je er op voorbereiden.

28 september 2022

Verdiepingsworkshop brondocumenten en mandatering

09:00 - 13:00

Je leert alles over de soorten brondocumenten, de eisen en die eraan gesteld worden en wanneer welk document wordt gebruikt.

03 oktober 2022

BAG in het kort

07:30 - 15:00

Krijg in één dag inzicht in de belangrijkste onderdelen van de BAG.

05 oktober 2022

Verdiepingsworkshop vergunningverlening nieuwbouw, verbouw, start en gereedmeldingen incl. HNR

09:00 - 13:00

Je leert wat je als BAG beheerder kan/moet doen ter voorbereiding op de vergunningverlening. Vervolgens wordt er uitgelegd hoe je nieuwbouw en verbouwvergunningen verwerkt in de BAG registratie en de start- en gereedmeldingen.

06 oktober 2022

Klassikale BAG Basis cursus deel 2

09:30 - 17:00

Dag 2 is meer bedoeld voor de BAG beheerder die wordt geacht de kwaliteit van de BAG op niveau te houden.

26 oktober 2022

Verdiepingsworkshop fotokartering nieuwbouw en sloop, verbouw en bouw gereed

09:00 - 13:00

Gemeenten voeren minimaal één keer per jaar een fotokartering / mutatiedetectie uit om het BAG en BGT bestand te verbeteren. De mutaties die uit zo’n signalering komen moeten in de BAG registratie worden verwerkt.

02 november 2022

Verdiepingsworkshop terugmeldingen, huisnummeraanvragen en illegaliteit

09:00 - 13:00

Één van de methodes om de BAG op orde te houden is door onjuistheden in de regsitratie teruggemeld te krijgen van de gebruikers. Deze terugmeldingen moeten door de gemeente beoordeeld en verwerkt worden.

03 november 2022

Samen naar de SOR dag 1

09:30 - 17:00

Een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het gemeentelijk geo-domein is de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistraties.

03 november 2022

SOR in het kort

09:30 - 17:00

SOR in het kort is een algemene inzichtsdag waarbij je kennis maakt met het conceptuele model van de SOR en de bijbehorende visie over informatie inwinnen en verwerken richting de SOR.

08 november 2022

Samen naar de SOR dag 2

09:30 - 17:00

Een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het gemeentelijk geo-domein is de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistraties.

09 november 2022

Verdiepingsworkshop BAG kwaliteit/dasboard/ENSIA

09:00 - 13:00

De BAG registratie wordt intensief gebruikt en moet daarom van goede kwaliteit zijn. Maar hoe hou je de BAG op orde en welke eisen worden eraan gesteld?

15 november 2022

Samen naar de SOR dag 3

09:30 - 17:00

Een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het gemeentelijk geo-domein is de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistraties.

16 november 2022

WOZ in het kort

09:00 - 13:00

De WOZ heeft nauwe connecties met de BAG. Er liggen koppelingen en data moet overeenstemmen.

23 november 2022

Verdiepingsworkshop BAG - WOZ oppervlakteberekening

09:30 - 16:30

Je leert verblijfsobjecten af te bakenen en de oppervlaktes daarvan te berekenen. Ook leer je hoe deze oppervlakte in de WOZ verder verdeeld wordt en hoe de relatie tussen BAG en WOZ gelegd moet worden.

24 november 2022

Samen naar de SOR dag 4

09:30 - 17:00

Een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het gemeentelijk geo-domein is de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistraties.

30 november 2022

BGT in het kort

09:00 - 13:00

De BAG heeft nauwe connecties met de het BGT beheer. Er liggen koppelingen en data moet overeenstemmen.