Kies je opleiding

Studieadvies

BAG opleidingen

Verdiepingsworkshops

BAG gerelateerde opleidingen

Overige opleidingen

Online leeromgeving (E-Learnings)

Overzicht alle cursusdagen

Uniek traject van negen verdiepingsworkshops

In 2021 zijn er acht verdiepingsworkshops ontwikkelt waarbij we dieper op de BAG materie in gaan. In 2023 hebben we nog een workshop hier aan toegevoegd. Je leert in deze workshops hoe de wet bedoeld is en hoe beheerprocessen uitgevoerd moeten worden. We geven antwoord op de vraag wat is nu echt nodig en wat is leuk om te weten? Al veel deelnemers hebben na het volgen van de workshops besloten hun BAG processen beter en anders ingericht en met minder inspanning. Een aanloopje naar het landelijke BAM project dat de VNG heeft geïnitieerd.

En jij hebt de mogelijk om alle acht de workshops bij te wonen!

De workshops zijn ook los van elkaar te volgen. Lees hieronder welke acht verdiepingsworkshops wij hebben.

 

”Ondanks dat ik nog vrij nieuw ben in dit vakgebied heb ik de alle verdiepingsworkshops goed kunnen volgen.”

”Heb de cursus als zeer nuttig en prettig ervaren.”

BAG documenten en mandatering

Tijdens deze halve dag leer je alles over de soorten brondocumenten, de eisen en die eraan gesteld worden en wanneer welk document wordt gebruikt. Daarnaast gaan we in op de mandatering van de BAG werkzaamheden en BAG besluiten.

Tijd:   12:30 – 16:30 uur
Waar: Vught of online
           €340,- (exclusief BTW)

Hoe lees ik een bouwtekening?

Tijdens deze training leer je op een interactieve werkwijze het lezen van een bouwtekening. Je gaat gebruik maken van door BLOXZ gemaakte tekeningen, checklisten en berekeningen. De training bestaat uit een combinatie van theorie en praktijkgerichte oefeningen.

Tijd:   12:30 – 16:30 uur
Waar: Vught
           €340,-  (exclusief BTW)

Vergunningen verwerken, start bouw en gereedmeldingen

Het dagelijkse BAG beheer bestaat voornamelijk uit het verwerken van verleende vergunningen in de BAG registratie. Hoe dat moet gebeuren is in gebeurtenisbeschrijvingen vastgelegd. Maar daarnaast zijn er nog vele zaken waar je als BAG beheerder op moet letten.

Tijd:   12:30 – 16:30 uur
Waar: Vught of online
           €340,-  (exclusief BTW)

Jaarlijkse mutatiedetectie

Je leert hoe de fotokartering vanuit een mutatiedetectie in de BAG (en WOZ) verwerkt moet worden. Speciale aandacht is er voor de nieuwbouw, verbouwingen, geometriecorrecties en de gereedmeldingen.

Tijd:   12:30 – 16:30 uur
Waar: Vught of online
           €340,-  (exclusief BTW)

BAG terugmeldingen en huisnummeraanvragen

Je leert wat, rondom de geconstateerde objecten binnen de BAG wetgeving, wettelijk verplicht is en wat niet. Allereerst bekijken we de werking van het terugmeldsysteem van “mijn kadaster”. Samen gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken hoe je om kunt gaan met terugmeldingen. Daarbij komt ook de communicatie naar de burger aan bod.

Tijd:   12:30 – 16:30 uur
Waar: Vught of online
           €340,-  (exclusief BTW)

WOZ in het kort

In deze korte cursus wordt kort uitleg gegeven over wat je moet weten als BAG of BGT beheerder over de WOZ om mee te denken en werken aan meer samenhang tussen die overkoepelende processen. Het geeft verdieping aan de WOZ kennis die de meeste BAG of BGT beheerders hebben en daardoor meer begrip voor de verschillende registraties. 

Tijd:   12:30 – 16:30 uur
Waar: Vught of online
           €340,-  (exclusief BTW)

BAG - WOZ oppervlakteberekening

Je leert verblijfsobjecten af te bakenen en de oppervlaktes daarvan te berekenen. Ook leert de cursist hoe deze oppervlakte in de WOZ verder verdeeld wordt en hoe de relatie tussen BAG en WOZ gelegd moet worden. Door veel te oefenen leert de deelnemer steeds weer iets nieuws.

Tijd: 9:30– 16:00uur
Waar: Vught of online
        € 499,-  (exclusief BTW)

BGT in het kort

Tijdens deze halve dag cursus leert de deelnemer waarvoor de BGT wordt bijgehouden, wat BGT en IMGeo objecten zijn en welke kenmerken daarvan worden vastgelegd. Ook leert de deelnemer welke relaties er liggen met de BAG en de WOZ registratie.

Tijd:   12:30 – 16:30 uur
Waar: Vught of online
           €340,-  (exclusief BTW)

BAG kwaliteit en ENSIA

Je leert hoe het kwaliteitstoezicht van de BAG is georganiseerd, wat er van BAG beheerders wordt verwacht en hoe het toezicht is geregeld. We bespreken het BAG kwaliteitsdashboard en je krijgt praktische handvatten om je eigen kwaliteit te controleren en verbeteringen kunt bewerkstelligen.

Tijd:   12:30 – 16:30 uur
Waar: Vught of online
           €340,-  (exclusief BTW)