Opleidingen

Wij verzorgen allerlei opleidingen die gerelateerd zijn aan de BAG, WOZ, BGT en SOR. Het zijn lekker interactieve dagen waarbij op een prettige manier kennis wordt gedeeld. Praktijk voorbeelden ontbreken ook zeker niet.

 

Projectondersteuning

Wij hebben ervaring met het geven van ondersteuning bij het gemeentelijke gegevensbeheer beheer en de uitvoering van projecten. Het behalen van de vastgestelde doelen en resultaten staat voorop.

 

Procesmanagement

Wij kunnen jouw gemeente helpen door de lopende processen te beschrijven, te verbeteren en extra ondersteuning te geven bij het oplossen van knelpunten binnen jouw gemeente.

 

Aankomende cursussen DATA-Kracht

07 december 2022
09:00 - 13:00

Gemeenten voeren minimaal één keer per jaar een fotokartering / mutatiedetectie uit om het BAG en BGT bestand te verbeteren. De mutaties die uit zo’n signalering komen moeten in de BAG registratie worden verwerkt.

11 januari 2023
09:00 - 17:00

Deze klassikale cursussen kennen de gelijke inhoud als de E-learnings en zijn daarom geschikt voor cursisten die liever een klassikale cursus volgen in plaats van een E-learning.

18 januari 2023
09:00 - 17:00

Dag 2 is meer bedoeld voor de BAG beheerder die wordt geacht de kwaliteit van de BAG op niveau te houden.

Nieuwe cursus

BAG - WOZ in samenhang

BAG en WOZ medewerkers helpen de samenhang tussen de BAG en de WOZ in te zien en vanuit die positie duidelijke afspraken te maken als het gaat om ”gelijktijdig” verwerken van BAG en WOZ mutaties.