Procesmanagement

Om processen inzichtelijk te maken, werken we samen met het programma Engage en verwerken we de informatie in het Engage model wat heel praktisch en inzichtelijk is. Daarmee staat ons niets meer in de weg voor een goede analyse van jouw processen.  

Één van de onderdelen van de ENSIA is het optimaliseren van de processen. En dat optimaliseren kan alleen als de processen goed zijn vastgelegd. Daar schort het nog weleens aan bij gemeenten. De procesbeschrijvingen zijn er wel maar ze zijn oud of worden niet gebruikt omdat ze onleesbaar zijn. Jammer, want je hebt het toch nodig om de kwaliteit te verbeteren. 

Doordat we bij veel gemeenten de processen voor BAG, WOZ en BGT te hebben besproken is er ervaring opgedaan met de verschillende mogelijkheden om processen in te richten en te beschrijven. DATA-Kracht kan de lopende processen rondom de BAG, BGT en WOZ vastleggen, de knelpunten onderkennen, actiepunten bepalen en overall advies geven. 

De procesbeschrijving kan vervolgens worden geoptimaliseerd en aangeleverd worden in Word, Excel of in Engageformaat om in het gemeentelijke systeem in te lezen. 

Een goed idee dus om de processen eens goed onder de loep te nemen en de beschrijving te optimaliseren.