Kartering verwerken

Detachering

Het onderhouden van basisgegevens, het bijhouden en vastleggen van mutaties is een hele klus. Een belangrijk controlemiddel is de fotokartering en de verwerking daarvan. Door jarenlange ervaring heeft DATA-Kracht een werkwijze ontwikkeld die al deze stappen in één keer uitvoert.

Er worden steeds meer taken bij de Nederlandse gemeenten neergelegd. Een onderdeel daarvan is dat zij meer basisgegevens dienen te onderhouden. Het is daarbij van groot belang dat alle mutaties in de openbare ruimte goed worden bijgehouden en vastgelegd. Dit alles gebeurt in een tijd dat steeds meer in de openbare ruimte vergunningsvrij is en bestemmingsplannen verruimen. Hoe kan je dit allemaal op een efficiënte manier bij houden en vast leggen? DATA-Kracht heeft inmiddels veel ervaring opgedaan bij het verwerken van mutatiesignaleringen. Voor verschillende gemeenten voeren we deze activiteit jaarlijks op projectbasis uit. Daarmee is jouw gemeente gegarandeerd van een methode die aansluit bij hun wensen en kan elk jaar weer gekeken worden hoe het beter kan.

DATA-Kracht kan de jaarlijkse verwerking van de mutatiesignalering in de BAG overnemen volgens de wensen van de gemeente. Samen spreken we door hoe de meldingen aangeleverd worden, hoe dit gecontroleerd en verwerkt moet worden en wat de out-put moet zijn voor bijvoorbeeld de WOZ. Wij kunnen dit jaarlijks herhalen of slecht één jaar uitvoeren, net wat de wens is. 

Heeft u interesse? Neem dan gerust contact met ons op. 

Kijk ook eens bij onze andere diensten