Nevenadressen

Op de GGB kennisbank, in de groep BAG, is een lijst gepubliceerd met nevenadressen op woningen. Het is geen officiële regel, maar een nevenadres op een woning ligt niet voor de hand en is niet de bedoeling van de BAG regelgeving. Nu kan het zijn dat er op die nevenadressen mensen zijn ingeschreven. Omdat de BRP sinds 1 januari 2024 inschrijft op het verblijfsobject en niet meer op de nummeraanduiding kunnen de mensen die ingeschreven stonden op het nevenadres of het hoofdadres daar in de toekomst problemen mee krijgen bij de afnemers. Prioriteit 1 zou moeten zijn om deze adressen te controleren op inschrijving. Als er een inschrijving is dan zal die onderzocht moeten worden om uit te zoeken wat de situatie is. Moet het gesplitst worden? Moet het nevenadres ingetrokken worden? Staan mensen op het verkeerde adres ingeschreven? 

Het doel is uiteindelijk alle nevenadressen bij woningen te onderzoeken en op te lossen.

Let op; de GGB Kennisbank is een gesloten omgeving. Je kan hier een account aanmaken (met je gemeentemail).