Voorkom terugmeldingen

Een fout in de BAG of BGT is makkelijk te zien als je een pand op je scherm hebt staan, de uitdaging is om dit voor een groot aantal panden tegelijk te doen.

In onze analyse bekijken we panden en verblijfsobjecten van de BAG op een systematische manier om fouten of verdachte kenmerken op te sporen. Ook de BGT panden worden bekeken en de geometrieën van de basisregistraties worden met elkaar vergeleken. Met behulp van gevalideerde methodes en vergelijkingen kunnen we potentiële terugmeldingen opsporen en deze in een gebruiksvriendelijke vorm presenteren.

De resultaten van de controles worden verstrekt in zowel Excel-formaat als in een Geopackage. Elk type fout wordt in een apart tabblad of een aparte laag weergegeven, zodat deze gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd en gecorrigeerd met eigen software.

Controles BAG
– Overlappende geometrieën van panden.
– Te kleine/grote oppervlakte van het verblijfsobject voor het pand waar het in ligt.
– De bouwjaren en oppervlakten van rijtjeswoningen worden vergeleken met hun buren,    zodat opvallende gegevens aangemerkt worden.

Controles BAG-BGT
– Panden die ontbreken in de BGT.
– Opvallend kleine overlappingen tussen de BGT en de BAG.
– BGT-panden die overlappen met andere panden in de BAG.
– Panden in de BGT die niet overlappen met panden in de BAG.
– BGT-panden die groter zijn dan de overeenkomstige panden in de BAG.

Opvallende kenmerken BAG
– De geometrie van het pand bevat een muurtje, welke te klein is om officieel deel uit te    maken van het woonoppervlak.
– Niet-aangrenzende pandgeometrieën (terwijl dit wel verwacht wordt), wat gevolgen       heeft voor geo-analyses en verschil tussen de BAG en BGT veroorzaakt.

Via deze link is te zien hoe je als gemeente scoort op de analyse.

De kosten per controle bedragen €5 per gevonden fout. Je kan dus zelf berekenen wat het gaat kosten voor jouw gemeente.

De opvallende kenmerken, meestal zijn dat er meer, kunnen voor €1 per melding afgenomen worden. Deze staan in het Excelbestand in de gele kolommen.

Panden die meerdere fouten vertonen, worden slechts één keer meegeteld in de lijst.

Geen tijd om dit zelf te verwerken?

Deze analyses worden uitgevoerd door Levi Sleegers. Vanuit DATA-Kracht kunnen wij desgewenst de meldingen beoordelen en aangeven wat er per melding moet gebeuren. Eventueel kunnen we ook de voorgestelde mutaties van dit onderzoek verwerken voor jouw gemeente. Heb je hier interesse in? Geef dat dan aan in het aanmeldformulier. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een passende offerte. 

Kijk ook eens bij onze andere diensten