Procesmanagement

Doordat we bij veel gemeenten de processen voor BAG, WOZ en BGT te hebben besproken is er ervaring opgedaan met de verschillende mogelijkheden om processen in te richten. DATA-Kracht kan de lopende porcessen vastleggen, de knelpunten onderkennen, aktiepunten bepalen en overall advies geven.