Procesmanagement

Doordat we bij veel gemeenten de processen voor BAG, WOZ en BGT te hebben besproken is er ervaring opgedaan met de verschillende mogelijkheden om processen in te richten. DATA-Kracht kan de lopende porcessen vastleggen, de knelpunten onderkennen, aktiepunten bepalen en overall advies geven.

Om processen inzichtelijk te maken werken we samen met Engage en verwerken we de informatie in de Engage modeler. Daarmee staat ons niets meer in de weg voor een goede analyse van uw processen.