Overige objecten met een postcode

In januari heeft het Kadaster een lijst met grote overige objecten met een postcode naar gemeenten gecommuniceerd, met het verzoek het vergunde gebruik te controleren. Dit is gebeurd om terugmeldingen te voorkomen.

Overige objecten zouden in principe geen postcode moeten hebben. Hoewel PostNL af en toe toch een postcode toekent aan sommige van deze objecten, blijkt dat er veel overige objecten geregistreerd zijn met een postcode omdat deze regel in het verleden niet strikt werd nageleefd. Het is niet de verantwoordelijkheid van de BAG-beheerder om deze postcodes actief te verwijderen of om hierover met PostNL in gesprek te gaan. PostNL kan terugmeldingen doen als zij willen dat de postcode wordt verwijderd. 

Wat wel van belang is, is dat er veel overige objecten zijn met zowel een grote oppervlakte als een postcode. Hoewel sommige overige objecten inderdaad groot kunnen zijn, zoals parkeergarages, zijn ze meestal klein, denk bijvoorbeeld aan garageboxen. Het is daarom mogelijk dat er per ongeluk een onjuist gebruiksdoel is geregistreerd in de BAG. Daarom heeft het Kadaster in januari een lijst met grote overige objecten naar gemeenten gecommuniceerd, met het verzoek het vergunde gebruik te controleren. Hoewel dit enig extra werk met zich meebrengt, kan een snelle inspectie van het object en lokale kennis al een heel eind helpen. Dit is een actie die de kwaliteit van de registratie verbetert.