Niet opgenomen maar feitelijk bestaande verblijfsobjecten

Het adres is een van de belangrijkste gegevens in de BAG en onvolledige gegevens geven een negatief beeld af aan afnemers. Het is een groeiend probleem dat verblijfsobjecten, die in feite bestaan, niet in de BAG registratie worden opgenomen.

Sinds 1 maart 2024 gebruikt de dienst Toeslagen de verblijfsobjecten uit de BAG om te bepalen of huurtoeslag moet worden toegekend. Ook de RVO, belast met energielabels, ondervindt hinder van niet-geregistreerde verblijfsobjecten. Het wel of niet opnemen van niet-vergunde verblijfsobjecten in de BAG varieert sterk per gemeente. Sommige gemeenten menen dat ze deze (mogelijk) illegale verblijfsobjecten niet hoeven op te nemen, vaak onder druk van toezichthouders of politieke invloeden. In 2024 staat dit onderwerp landelijk hoog op de agenda.  

Er zijn afspraken gemaakt met de RVO voor terugmeldingen hierover en er zijn vergevorderde gesprekken met de dienst Toeslagen. Voor BAG-beheerders betekent dit dat niet-vergunde maar feitelijk bestaande verblijfsobjecten moeten worden opgenomen. Is dit een probleem in jouw gemeente? Ervaar je veel weerstand? Ga dan in gesprek over de juiste aanpak. Als je behoefte hebt aan extra overtuigingskracht, staan wij graag klaar om te helpen.