BRP en nevenadressen

Sinds 1 januari 2024 heeft de Basisregistratie Personen (BRP) een nieuw logisch ontwerp geïmplementeerd, waarin expliciet is aangegeven dat het inschrijven op nevenadressen bij woningen niet langer is toegestaan. Wat wordt er van jouw als BAG beheerder verwacht?

De VNG heeft in samenwerking met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RivG) een document opgesteld waarin de regels worden toegelicht en wat dit specifiek voor jou als BAG-beheerder kan betekenen. Een lijst met de nevenadressen bij woningen is hier te vinden. Het document met uitleg is hier terug te vinden. 

Het is van belang op te merken dat de BRP zich uitsluitend richt op nevenadressen met inschrijvingen. Echter, voor de BAG is het ook van belang om de overige nevenadressen te onderzoeken om te verzekeren dat deze niet onterecht in de registratie zijn opgenomen.