DATA-Kracht de dienstverlener voor de BAG en objectenregistraties

DATA-Kracht

DATA-Kracht is opgericht door Mirjam Donders. Zij is expert op het gebied van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en kent alle BAG processen en BAG wet- en regelgeving. Door vele BAG inspecties te hebben uitgevoerd is zij bekend met veel verschillende problematieken en werkwijzes. Dagelijks staat zij zelf met haar voeten in de BAG en weet daarom precies waar de schoen kan wringen.

DATA-kracht werkt samen met zeer ervaren ZZP-ers. Met de meeste gaat de samenwerking al jaren terug. Stuk voor stuk ZZP-ers waar je op kan bouwen, die sociaal vaardig zijn en hun werk snel eigen maken.

Daarnaast leidt DATA-Kracht medewerkers op. Veelal komen die uit een schoolverlatende of werkloze situatie. Door deze medewerkers in te zetten in projecten bij gemeentes ontikkelen zij zich verder tot BAG expert of vinden zij elders een baan.

Al met al hebben wij functionele kennis van alle gemeentelijke BAG-, DMS-, en distributiesystemen en WABO pakketten. Wij helpen u waar, hoe en wanneer u wilt, op locatie, remote, binnen en buiten kantooruren. DATA-Kracht reageert direct, en biedt passende oplossingen voor uw organisatie. Daar ligt onze focus.

Onze diensten

Onze diensten omvatten onder andere BAG beheer, mutatiesignalering en projectwerkzaamheden zoals het inmeten van woningen en veldcontroles (BAG, WABO en WOZ) en BAG inspecties & interne audits.

Daarnaast bieden we verschillende cursussen aan en diensten als BAG Quickscan en Kwaliteitsplan & Toetsing. Ook ondersteunen we gemeentes met een BAG Supporter, een BAG Onderzoeksteam of het op orde houden van het BAG Dashboard.

BAG Zelfcontrole (ENSIA) begeleiding

Voldoen aan de eisen die de overheid stelt is één. Daarnaast zijn kwalitatief hoogwaardige BAG gegevens zowel binnengemeentelijk als ook buitengemeentelijk steeds waardevoller.

In 2017 is er gestart met een nieuw controlemiddel waardoor het doorlichten van uw gegevens en processen door een onafhankelijke partij geen overbodige luxe en zelfs een ontlasting is. Steeds meer gemeenten kiezen daarom voor het BAG kwaliteitsplan & zelfcontrole van DATA-Kracht.


BAG Cursussen


DATA-kracht is de partner voor BAG cursussen. In 2017 en 2018 hebben we 200 BAG medewerkers kennis laten maken met de BAG 2.0.. 99% van de deelnemers was dik tevreden en met een gemiddeld cijfer van een 8,5 zijn we zeer tevreden. Daarnaast hebben we nog 140 personen opgeleid op allerhande andere BAG onderwerpen.

De kracht van onze cursussen zit in de combinatie tussen theorie en praktijk. Doordat we zelf met onze voeten in de bagger staan weten we waar de knelpunten zitten en welke punten van belang zijn.

We hebben verschillende cursussen of ontwikkelen deze speciaal op aanvraag i.s.m. de betreffende gemeente.

2019 staat in het teken van de komst van de objectenregistratie en de omgevingswet. Daarnaast zet DATA-Kracht in de loop van 2019 een opleiding in de markt voor een senior BAG beheerder.