Vakbekwaamheid & Studieadvies

Sinds 2009 zijn de gemeenten bronhouder van de basisregistratie Adressen en Gebouwen. In de afgelopen jaren is gebleken dat gemeenten dit ieder op zijn eigen manier aanpakt en met wisselend kennisniveau. Daar waar de WOZ voorschriften kent ten aanzien van de vakbekwaamheid van de WOZ medewerkers en andere rollen missen deze voorschriften bij de BAG.  

Vakbekwaamheid bij de BAG

Bij de BAG zit de toetsing van de vakbekwaamheid van de BAG medewerkers verwerkt in de ENSIA vragenlijst waarbij gemeenten ten minste een keer per jaar moeten aangeven hoe het staat met de vakbekwaamheid van hun BAG medewerkers.  

Omdat voorschriften en structuur bij de BAG mist heeft DATA-Kracht, naar voorbeeld van de WOZ,  een structuur opgezet om de vakbekwaamheid van BAG medewerkers te categoriseren en te ordenen. We hebben rollen gedefinieerd en eindtermen vastgesteld. Vervolgens zijn de cursussen,  opleidingstrajecten en BAG toets die DATA-Kracht biedt, aangepast op deze eindtermen.  

Rollen uitvoering wet BAG

De uitvoering van de Wet BAG is grofweg te verdelen in de onderstaande rollen/werkzaamheden: 

– Uitvoering dagelijks BAG beheerder rondom vergunningen; 
– Analyseren, onderzoeken en afhandelen van terugmeldingen; 
– Opstellen van huisnummerbesluiten; 
– Optimaliseren van bedrijfsprocessen. 

De BAG sluit aan op aangrenzende registraties. Vanuit deze registraties hebben we ook rollen/werkzaamheden gedefinieerd: 

– GEO medewerker BAG die zich bezighoudt met het vaststellen van de pandgeometrie; 
– WOZ medewerker die zich bezighoudt met het verwerken van de BAG mutaties; 
– BRP medewerker die zich bezighoudt met het verwerken van de adresmutaties uit de BAG. 

Binnen het BAG beheer worden meerdere werkzaamheden uitgevoerd. DATA-Kracht heeft beschreven welke kennis en vaardigheden (eindtermen) nodig zijn per kennisgebied. Sommige medewerkers zullen binnen een team één van de beschreven werkzaamheden (of een deel van een werkzaamheid) vervullen maar vaak zal een medewerker meerdere activiteiten binnen meerdere kennisgebieden uitvoeren. In dat geval zal zijn/haar vakbekwaamheid ook moeten aansluiten op de combinatie van de beschreven eindtermen. 

Download hier het document waar per kennisgebied de bijbehorende eindtermen zijn opgesomd. 

Rollen in relatie tot de kennisgebieden en studieadvies

In de praktijk komen we verschillende rollen tegen. We hebben per rol de omschrijving gegeven van de werkzaamheden en een verwijzing naar de bijbehorende kennisgebieden. 

– Beoordelen en vergunningaanvragen/uitvoeren BAG toets
– Vaststellen BAG objecten en attribuutwaarden
– Verwerken van BAG brondocumenten in de BAG registratie
– Het opstellen van huisnummerbesluiten
– Kennis hebben van BAG processen en gebeurtenissen

Bij deze rol horen de kennisgebieden 1 ,2, 3, 4, 5, 7 en 9 die in het te downloaden PDF-document terug te vinden zijn. 

Opleidingsadvies:

– E-learning BAG basis deel 1 
– Klassikale cursus BAG Basis deel 1
– Verdiepingsworkshop BAG vergunningverlening nieuwbouw, verbouw, start en gereedmeldingen inclusief huisnummering

 • – Beoordelen en afhandelen van terugmeldingen 
 • – Analyseren en verbeteren van de processen 
 • – Verwerken BAG Dashboard van het Kadaster 
 • – Analyseren en verbeteren van de kwaliteit van de BAG gegevens 

Bij deze rol horen de kennisgebieden 1 ,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 14 en 15 die in het te downloaden PDF-document terug te vinden zijn. 

Opleidingsadvies: 

 • – E-learning BAG basis deel 1
 • – E-learning BAG basis deel 2 
  – Klassikale cursus BAG Basis deel 1
  – Klassikale cursus BAG Basis deel 2

Aangevuld met verdiepingsworkshops naar keuze op basis van de werkzaamheden 

 • – Verdiepingsworkshop Terugmeldingen, huisnummeraanvragen en illegaliteit 
 • – Verdiepingsworkshop BAG kwaliteit/dasboard/ENSIA  
 • – Verdiepingsworkshop Fotokartering nieuwbouw en sloop, verbouw en bouw gereed  
 • – Verdiepingsworkshop BAG – WOZ oppervlakte berekening 

– Opstellen van huisnummerbesluiten 
– Afhandelen van huisnummeraanvragen 

Bij deze rol horen de kennisgebieden  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 die in het te downloaden PDF-document terug te vinden zijn.  

Opleidingsadvies: 

– E-Learning BAG basis deel 1
– Klassikale cursus BAG Basis deel 1 

Aangevuld met verdiepingsworkshops naar keuze op basis van de werkzaamheden 

– Verdiepingsworkshop Terugmeldingen, huisnummeraanvragen en illegaliteit 
– Verdiepingsworkshop BAG – WOZ oppervlakte berekening 

– Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de BAG 
– Verantwoordelijke voor de communicatie van BAG gegevens 
– Zorgen voor een juiste archivering 
– Zorgen voor een juiste mandatering 
– Het afleggen van verantwoording over de kwaliteit van de BAG 

Bij deze rol horen de kennisgebieden 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21 die in het te downloaden PDF-document terug te vinden zijn.  

Opleidingsadvies:

– E-learning BAG basis deel 1  
– E-learning BAG basis deel 2
– Klassikale cursus BAG Basis deel 1
– Klassikale cursus BAG Basis deel 2 

Aangevuld met verdieping naar keuze afhankelijk van de precieze werkzaamheden: 

– Verdiepingsworkshop BAG kwaliteit/dasboard/ENSIA  
– Cursus BAG en de omgevingswet 
– Cursus WOZ in het kort 
– Cursus BGT in het kort 

Vaststellen en intekenen van voorlopige en definitieve geometrie

Bij deze rol horen de kennisgebieden 1, 2, 3 met name gericht op de panden. Het overzicht is terug te vinden in het te downloaden PDF-document.

Opleidingsadvies:

– E-learning BAG basis deel 1
– Klassikale cursus BAG Basis deel 1 

Eventueel aangevuld met één van de volgende cursussen naar keuze

– Cursus voorsorteren op de SOR
– E-learning BAG basis deel 2 of klassikaal deel 2

 • – Verwerken van BAG mutaties in de WOZ 
 • – Opnemen en afvoeren van adressen in de WOZ 

Bij deze rol horen de kennisgebieden  1, 2, 3 en 7 die in het te downloaden PDF-document terug te vinden zijn.   

Opleidingsadvies: 

 • – E-learning BAG basis deel 1
  – Klassikale cursus BAG Basis deel 1 
   

Eventueel aangevuld met één van de volgende cursussen naar keuze 

 • – Cursus voorsorteren op de SOR 
 • – E-learning BAG basis deel 2 
  – Klassikale cursus BAG Basis deel 2
 • Verwerken van de adresmutaties in de BRP 

Bij deze rol horen de kennisgebieden 1, 2B en 7  die in het te downloaden PDF-document terug te vinden zijn.   

Studieadvies:

– Op aanvraag. Dit kan via ons contactformulier.