ENSIA BAG Zelfcontrole 2020   

In 2020 wordt de ENSIA controle methodiek drastisch veranderd. Waar we in 2018 en 2019 over een periode van juli tot juli achteraf een beoordeling deden beoordelen we vanaf 2020 over de periode 1 januari tot 1 januari en hebben we halverwege de mogelijkheid de resultaten te verbeteren en die dan ook aan te tonen.

Voor de afgelopen ENSIA periode hebben alle gemeenten voor 31 december een ENSIA vragenlijst ingevuld en aangeboden aan het ministerie. Aan het begin van het jaar moet er een verantwoordingsrapportage opgesteld worden en zullen de gemeenten met aandachtspunten, deze punten op moeten pakken. Veelal betreft dat het controleren van het processenhandboek of het aanscherpen van de processen. Ook de capaciteit is soms een probleem om de KPI's te behalen. Maar de ENSIA is slechts een controletool op de kwaliteitscontrole en -bormging van de gemeente zelf. Veel gemeenten zijn op zoek naar hoe zij het beste deze kwalieitsborging vorm kunnen geven. Hoe kan je elk jaar weer de lat hoger leggen.

DATA-Kracht kan gemeenten ondersteunen op dit gebied. Wij hebben in de afgelopen jaren veel gemeenten geholpen bij het verbeteren en herschrijven van de BAG en/of BGT processen. De methode die DATA-Kracht gebruikt zorgt voor betrokkenheid van alle betrokken disciplines en voor een levendig procesbeschrijving die makkelijk aangepast en verbeterd kan worden. Sinds 2020 gebruikt DATA-Kracht de online tooling van Engage. Een tooling die veel gemeenten al in huis hebben.

Ook kunnen we u helpen bij het invoeren van een kwaliteitsborgingssysteem waarbij specifieke kwaliteitscriteria op het proces en de data worden onderkend en daarop wordt gecontroleerd.

Onze ondersteuning

Heeft u interesse in de ENSIA ondersteuning die wij bieden neem contact met ons op via:

info@DATA-Kracht.nl of Tel: 085-7827207