ENSIA BAG Zelfcontrole 2019                                

In 20118 hebben alle gemeenten een ENSIA vragenlijst ingevuld en aangeboden aan het ministerie. Begin dit jaar moet er een verantwoordingsrapportage opgesteld worden en zullen de gemeenten met aandachtspunten, deze punten op moeten pakken. Veelal betreft dat het controleren van het processenhandboek of het aanscherpen van de processen. Ook de capaciteit is soms een probleem om de KPI's te behalen.

DATA-Kracht kan gemeenten ondersteunen op dit gebied. Wij hebben in 2018 4 gemeenten geholpen bij het verbeteren en herschrijven van de BAG processen. Ook bij de beschrijving van de de BGT processen, die volgens de ENSIA beschreven moeten worden, kunnen we ondersteuning bieden. De methode die DATA-Kracht gebruikt zorgt voor betrokkenheid van alle betrokken disciplines en voor een levendig procesbeschrijving die makkelijk aangepast en verbeterd kan worden.

Onze ondersteuning

Voor 2019 en verder biedt DATA-kracht een gedegen begeleiding om te komen tot een goed resultaat.

Heeft u interesse in de ENSIA onersteuning die wij bieden neem contact met ons op via:

info@DATA-Kracht.nl of Tel: 085-7827207