In dit item reageren we op het artikel in de praktijkhandleiding BAG van 15-8-2022 ´Hoe worden vergunningsvrije bouw en verbouw in de BAG geregistreerd?

Lees hier de praktijkhandleiding 

Vergunningsvrije delen binnen een vergunning
In het laatste deel van het artikel wordt uitleg gegeven hoe vergunningsvrije delen die op een vergunning zijn weergegeven opgenomen moeten worden in de BAG. Het gaat daarbij niet om hele panden maar meer om delen van aanbouwen die vergunningsvrij zijn. Er wordt aangegeven dat het vergunningsvrije deel niet met de vergunning kan worden opgevoerd in de BAG en dat daarvoor een ambtelijke verklaring moet worden opgesteld. Het is daarbij onduidelijk of je dan één of twee mutaties zou moeten doorvoeren. 1x de vergunde situatie, 1x de toevoeging van de vergunningsvrije situatie of in één keer beide een ambtelijke verklaring met daarin een verwijzing naar de vergunning.

Mijn advies is om het vergunningsvrije deel gelijk met de vergunning als brondocument te verwerken. Dat is efficiënt en het wordt al door de meeste gemeenten zo gedaan. Ook wordt het vergunningsvrije deel opgenomen in de vergunning en levert daarmee evenveel onderbouwende informatie als de ambtelijke verklaring die verwijst naar de vergunning.

Het gebruik van de status “Pand in gebruik (niet ingemeten)”
Het artikel geeft aan dat je de status “Pand in gebruik (niet ingemeten)” ook kan gebruiken om bij vergunningsvrije bouw aan te geven dat de geometrie nog niet definitief is ingemeten. De verwachting is dat afnemers daar geen last van hebben. Het toepassen van deze status, ook bij niet vergunde situaties, vergroot de mogelijkheden tot digitaal leveren van definitieve geometrie aanvragen en de controle op de 6 maanden termijn. Deze panden gaan dan ook meetellen bij de berekening van de 6 maanden termijn voor de levering van definitieve geometrie.

Indicatie geconstateerd
In het artikel van het Kadaster wordt niet gesproken over de indicatie geconstateerd, omdat de interpretatie in de praktijkhandleiding uitgaat van bouw en verbouw van vergunningsvrij en vergunningsvrije bouw. Hier hoeft geen indicatie geconstateerd te krijgen maar voor de goede orde krijgen nieuwe objecten die niet vergund zijn en waarvan ook niet duidelijk is of ze vergunningsvrij zijn een indicatie geconstateerd.

Voor meer informatie over deze indicatie verwijzen ik naar de volgende artikelen:https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/artikelen/wanneer-worden-indicaties-geconstateerd-en-in-onderzoek-gebruikt-in-de-baghttps://imbag.github.io/praktijkhandleiding/artikelen/wat-wordt-verwacht-van-een-gemeente-bij-een-geconstateerd-object

Document van constatering
In het artikel wordt aangegeven dat vergunningsvrije objecten in de registratie mogen worden toegevoegd op basis van een ambtelijke verklaring. DATA-Kracht volgt de lijn dat nieuwe objecten opgevoerd worden op basis van een document van constatering en dat wijzigingen op het object doorgevoerd worden op basis van een ambtelijke verklaring. Dit verschil van interpretatie is voorgelegd aan het Kadaster waarbij geconcludeerd is dat het puur om interpretatie van de wettekst gaat en dat het niet zoveel uitmaakt.

Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact op.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Donders