Fotokartering nieuwbouw en sloop, verbouw en bouw gereed

Gemeenten voeren minimaal één keer per jaar een fotokartering / mutatiedetectie uit om het BAG en BGT bestand te verbeteren. De mutaties die uit zo’n signalering komen moeten in de BAG registratie worden verwerkt. 

Uitvoering
Klassikale cursus

Duur
Halve dag

Industrieweg 14A Vught
Kan ook online

15 maart 2023
Vught

€299,00 p.p.