Fotokartering nieuwbouw en sloop, verbouw en bouw gereed

Gemeenten voeren minimaal één keer per jaar een fotokartering / mutatiedetectie uit om het BAG en BGT bestand te verbeteren. De mutaties die uit zo’n signalering komen moeten in de BAG registratie worden verwerkt. 

Uitvoering
Klassikale cursus

Duur
13:00 – 17:00 uur

Industrieweg 14A Vught
Kan ook online

26 oktober
2022

€299,00 p.p.