BAG Klassikaal deel 1

Deze klassikale cursussen kennen de gelijke inhoud als de e-learnings en zijn daarom geschikt voor die cursisten die liever een klassikale cursus volgen boven een e-learning in eigen tijd en tempo.

BAG beheer na invoering van de Omgevingswet & WKB

Het gaat definitief door! De omgevingsweg en de WKB. Deze invoering heeft zeker invloed op de processen van de BAG. Hoeveel invloed? Dat is nog niet helemaal duidelijk maar we weten al wel waar we op moeten letten en wat je als BAG beheerder kan doen om voorbereid te zijn en binnen je eigen gemeente de kritieke punten te onderzoeken.

BAG klassikaal deel 2

Deze klassikale cursussen kennen de gelijke inhoud als de E-learnings en zijn daarom geschikt voor cursisten die liever een klassikale cursus volgen in plaats van een E-learning.

BAG beheer na invoering van de Omgevingswet & WKB

Het gaat definitief door! De omgevingsweg en de WKB. Deze invoering heeft zeker invloed op de processen van de BAG. Hoeveel invloed? Dat is nog niet helemaal duidelijk maar we weten al wel waar we op moeten letten en wat je als BAG beheerder kan doen om voorbereid te zijn en binnen je eigen gemeente de kritieke punten te onderzoeken.

Brondocumenten en Mandatering

Tijdens deze halve dag leer je alles over de soorten brondocumenten, de eisen en die eraan gesteld worden en wanneer welk document wordt gebruikt. Daarnaast gaan we in op de mandatering van de BAG werkzaamheden en BAG besluiten.

Terugmeldingen, huisnummeraanvragen en illegaliteit

Je leert wat, rondom de geconstateerde objecten binnen de BAG wetgeving, wettelijk verplicht is en wat niet. Allereerst bekijken we de werking van het terugmeldsysteem van “mijn kadaster”. Samen gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken hoe je om kunt gaan met terugmeldingen. Daarbij komt ook de communicatie naar de burger aan bod.

WOZ in het kort

In deze korte cursus wordt kort uitleg gegeven over wat je moet weten als BAG of BGT beheerder over de WOZ om mee te denken en werken aan meer samenhang tussen die overkoepelende processen. Het geeft verdieping aan de WOZ kennis die de meeste BAG of BGT beheerders hebben en daardoor meer begrip voor de verschillende registraties.

BAG – WOZ oppervlakteberekening

Je leert verblijfsobjecten af te bakenen en de oppervlaktes daarvan te berekenen. Ook leert de cursist hoe deze oppervlakte in de WOZ verder verdeeld wordt en hoe de relatie tussen BAG en WOZ gelegd moet worden. Door veel te oefenen leert de deelnemer steeds weer iets nieuws.

BGT in het kort

Tijdens deze halve dag cursus leert de deelnemer waarvoor de BGT wordt bijgehouden, wat BGT en IMGeo objecten zijn en welke kenmerken daarvan worden vastgelegd. Ook leert de deelnemer welke relaties er liggen met de BAG en de WOZ registratie.