Inmetenen veldcontroles BAG – WOZ - VTH

De komende jaren staan in het teken van het koppelen van de BAG en de WOZ. Daarbij moeten de oppervlaktes en bouwjaren met elkaar afgestemd worden.

Maar naast de BAG is er ook een WOZ administratie die op orde moet blijven. Elk jaar moet 20% van het WOZ-bestand gecontroleerd worden met steeds meer vergunningsvrije (ver)bouw. Daarbij zijn er steeds minder toezichthouders en worden de gegevens door verschillende afdelingen fragmentarisch ingewonnen. De ENSIA controleert ook het aantal geconstateerde objecten. Het wegwerken van deze geconstateerde objecten is een uitdaging op zich. Ook het waarderen op oppervlakte is nu verplicht gesteld voor woningen. In 2022 zal deze nieuwe waarderingsmethodiek in gaan.

Een professioneel inmeetteam met kennis van BAG, WOZ, bouwbelsuit en brandveiligheid is daarom onmisbaar voor een efficiënte inwinning van kwalitatief goede gegeven. DATA-Kracht heeft hier ervaring mee opgedaan en wil deze graag inzetten voor andere gemeenten.

Ons inmeetteam geeft uw objectenadministratie onmisbare ogen en oren. Het team werkt zowel binnen als in het veld en verzorgt:

  • Meet netto en bruto oppervlaktes en inhouden;
  • Controleert bouwjaren en geometrieën;
  • Stelt nieuwe bebouwing of sloop vast;
  • Beoordeelt de voortgang van de verbouwing of bouw;
  • Kijkt kritisch naar de afbakening voor BAG en WOZ;
  • Vergelijkt de bouw en functie met het bestemmingsplan;
  • Beoordeeld de bouw volgens het bouwbesluit;
  • Stelt ambtelijke verklaringen op voor verdere verwerking.

Onze dienstverlening stemmen we volledig af op uw wensen en werkwijzes. Bijna alles is mogelijk.

Interesse hoe wij dit doen? Neem contact met ons op via info@DATA-Kracht.nl of bel 085-7827207.