Cursus Omgevingswet en Objectenregistraties

In deze online cursus neemt Inge Dijkhuizen je mee in de wondere wereld van de Omgevingswet en de wet op de kwaliteitsborging voor bouwen. De wetgevingen gaan, vooralsnog, in op 1 januari 2021. Maat wat betekent dat voor de objectenregistraties en wat houdt die wetgeving in?

In een programma van 1 tot 2 uur worden de volgende onderwerpen doorgenomen:

  • Inleiding in de Omgevingswet
  • Opzet en systematiek
  • Wet op de kwaliteitsborging voor bouwen (WKB)
  • Het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet)
  • Bouwwerken relaties wet- en regelgeving

De cursus biedt een ruime gelegenheid voor het stellen van vragen zodat praktische voorbeelden voldoende aan de orde kunnen komen.

Docenten

Mirjam Donders en Inge Dijkhuizen zullen samen de online cursus verzorgen. Inge Dijkhuizen heeft als Senior adviseur vergunningverlening bij SodM en als eigenaar van Dijkhuizen-Omgevingstraining voldoende kennis en kunde om de objectregistrator inzicht te geven in de consequenties van deze wetgevingen.

Mirjam Donders zal met haar jaren lange ervaring in de de BAG, WOZ en BGT, als co-host een praktische vertaling maken richting de objecrtenregistraties zodat de voorbeelden in de cursus ook echt gaan leven.

Zowel Inge als Mirjam zijn er van overtuigd dat je het beste iets leert als je de consequenties van een wet of regel, kan plaatsen in je eigen werkterrein. Daarom is er voldoende ruimte om vragen te stellen en ligt het in de bedoeling dat deze online cursus geen webbinar zal zijn.

De online cursus wordt gegeven aan kleine groepen zodat een onlineverbinding de interactie zo min mogelijk in de weg staat.

Interesse?

Wil jij ook weten wat je te wachten staat en wil je ook in gesprek kunnen met vergunningverlening en toezicht? Dan is dit je kans om op een laagdremppelige manier de algemene kennis op te doen en al je vragen te kunnen stellen.

De Online cursus wordt verzorgd op 11 november. De tijdstippen worden 1 week van te voren kenbaar gemaakt.

Kosten € 99,00

Inschrijven kan hier tot 1 november.