Wat is een e-learing cursus van DATA-Kracht

DATA-Kracht gaat mee met de tijd en komt met de een online e-learning cursus op de markt. In 2019 zijn we gestart met de toets BAG Basis. Met deze online toets wordt de basiskennis van de BAG beheerder getoetst.

2020 staat in het teken van de online e-learning BAG Basis. Deze online cursus van van geeft de cursist de mogelijkheid om in een eigen tempo, via een online tooling, de BAG kennis tot zich te nemen. Elk onderwerp wordt in verschillende vormen aangeboden, in tekstblokken, figuren, filmpjes en oefenvragen. De cursussen zijn modulair opgebouwd. Elke module wordt afgeloten met een deelcertificaattoets.

E-learning BAG Basis deel 1

Deze e-learning BAG Basis cursus bestaat uit de volgende modules:

  1. BAG algemeen
  2. BAG objecten
  3. Atrribuutgegevens en hun kwaliteitseisen
  4. BAG gebeurtenissen, vergunningen en mutatiesignalering

De deelnemer kan de cursus in een eigen tempo doorlopen. Door de herhalingen en de oefeningen beheerst de deelnemer de basisstof beter dan in een mondelinge overdracht.

Het was een intensieve maar leuke cursus om te doen. Het duurde mij 16 uur om alle mudules te doorlopen en het het bleef mij boeien. De cursus is afwisselend en leerzaam en ik heb er veel van opgestoken. Wat leuk is, is dat ik merk dat ik het direct in praktijk kan brengen omdat de cursus heel praktisch is en daarom heel herkenbaar.

De cursus is doorspekt met oefenopdrachten waarbij er bij elke vraag en antwoord toelichting en uitleg wordt gegeven. Aan het einde van elke module kan een resultatenoverzicht worden gedownload om de toelichtingen later nog eens terug te lezen.

Aanmelden

Met het invullen van het aanmeldformulier geeft u zich op voor de e-learning BAG basis deel. Deze cursus wordt elke gewenste vrijdag beschikbaar gesteld waarna u 2 maanden de tijd heeft om de modules te doorlopen.

Indien u in een specifieke week de cursus wilt laten starten kunt u dat aangeven in het het datumveld.

Kosten normaal:                             € 399,00 p.p.

Tijdsindicatie:                                  16 uur

E-learning BAG basis deel 2

In deel 2 van de e-learning BAG Basis komen meer specifieke BAG onderwerpen aan de orde.

  1. BAG brondocumenten
  2. Mandatering
  3. Koppeling BAG - WOZ
  4. Koppeling BAG - BGT

Deel 2 komt medio 2020 op de markt.

Certificering

Na het afronden van de BAG Basis cursus deel 1 ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Om het behaalde resultaat te toetsen kan de deelnemer de online toets BAG Bais doen waarna, na een goede afronding, de deelnemer een certificaat ontvangt waarmee je kan aantonen dat je de Basis van de BAG beheerst.