BAG Kwaliteitsplan & Toetsing

Voldoen aan de eisen die de overheid stelt is één. Daarnaast zijn kwalitatief hoogstaande BAG gegevens voor binnengemeentelijk gebruik steeds waardevoller. Nu men in 2017 komt met nieuwe controlemiddelen is het doorlichten van uw kwalitetismanagement noodzaak geworden. Steeds meer gemeenten kiezen daarom voor het inregelen van een kwaliteitssysteem om de BAG processen te monitoren, op orde te houden en te verbeteren.

Waarom een BAG kwaliteitsplan?
In 2017 start het kadaster met een nieuw controlemiddel als voorloper op een definitieve controlemethodiek die in 2018 in gaat. Aan de hand van deze methode wordt de kwaliteit van de BAG bij een gemeente gecontroleerd binnen een ENSIA auditmodel. Een onderdeel van deze controlemethodiek is de BAG Zelf-controle. Deze Zelf-controle kan door gemeenten alleen maar positief ingevuld worden als er een kwaliteitsststeem voor de BAG is ingericht. Diverse gemeenten hebben daarom de behoefte om hun BAG gegevens, processen en kwaliteitssysteem door een onafhankelijke externe partij te laten controleren. DATA-Kracht heeft uitgebreide ervaring met deze controles en kan u op alle mogelijke manieren helpen.

We kunnen u op allerlei wijzen helpen. Een voorbeeld van onze ondersteuning op dit gebied:

Controle BAG gegevens en processen

 • Steekproef BAG gegevens
 • Toetsing Beheerrapportage/Statusrapportage
 • Toetsing processen
 • Toetsing Kwaliteitssysteem

Verslaglegging bevindingen

 • Verslaglegging van de bevindingen
 • Bespreken van de aandachtspunten

Planning

 • Opstellen van van aanpak
 • Projectleiding
 • Implementatie

Quick-wins BAG Kwaliteitsplan & Toetsing

 • Leidraad om de BAG binnen uw gemeente te verbeteren en op orde te houden
 • Objectief inzicht in mogelijke verbeterpunten
 • Blijvend voldoen aan de kwaliteitseisen van de centrale overheid
 • Voorbereid op de ENSIA BAG vragenlijst

Heeft u interesse, neem dan gerust contact met ons op.