Cursus afbakening en m2 berekening

Tijdens deze cursus leer je hoe verblijfsobjecten afgebakend moeten worden en stel je vast welke oppervlakte daarbij hoort volgens de NEN richtlijnen en de richtlijnen van de waarderingskamer. Er wordt met name ingegaan op bijzondere situaties, de basis van het afbakenen van verblijfsobjecten wordt als bekend aangenomen. De cursus is geen wiskundeles maar heel praktisch ingestoken voor de echte doener.

In januari zijn er nog plaatsen beschikbaar.

Cursus afbakening en m2 berekening