Laag % bij de VPE controle

De VPE controle die je moet gebruiken bij het invullen van je ENSIA vraag (verwerkingstermijn definitieve geometrie) worden een aantal zaken verondersteld waardoor je eventueel als gemeente een beeld krijgt dat niet past bij de verwachting. De percentages vallen enorm laag uit. De belangrijkste is dat panden die de status van de gereedmelding overlaan en direct “bouwvergunning verleend” of van “bouw gestart” over gaan naar “pand in gebruik” worden niet als tijdig opgenomen. Als bij jouw gemeente de gereedmeldingen slecht binnenkomen dan kan dit bij jouw gemeenten ook een grote invloed hebben. Om ze als op tijd mee te rekenen zal je wel moeten kunnen onderbouwen dat de verwerking van de definitieve geometrie wel binnen 6 maanden na gereedkomen plaatsvind. Om er achter te komen om hoeveel panden dat het gaat zal je een querie moeten draaien op de tijdschakelds en die panden tellen die in de periode tussen 1-7-2019 en 1-7-2020 op "in gebruik" zijn gezet maar de status “Pand in gebruik (niet ingemeten)” hebben overgeslagen.

Wat ook een vertekend beeld kan geven zijn de verbouwingen die nog vanaf de opbouw van de BAG in het systeem staan en nog niet begonnen zijn. Deze worden ook als te laat meegeteld.

Tot slot nog wat kleine akeligheden zoals per abuis verkeerd opgenomen statussen. We blijven mensen maar het kan een grote invloed hebben op het resultaat.