Samen naar de SOR

De SOR is in ontwikkeling en de cursus zal deze ontwikkeling volgen. In 2021 zullen er 4 dagen gegeven worden. De definitieve invulling volgt de landelijke ontwikkelingen. Daarmee blijf je op de hoogte van de inhoud van de BAG en kan je langzaam je kennis van BAG, WOZ of BGT omzetten naar de SOR zodat je snel inzetbaar bent als de SOR wordt geïmplementeerd of om mee te denken bij de implementatie in je gemeente.

Meer informatie over de cursus "Samen naar de SOR"