Gratis ENSIA beoordelingshulp

DATA-Kracht geeft gratis ondersteuning weg voor het beoordelen van de ENSIA vragenlijsten.

Het is niet makkelijk om de vragen van de ENSIA goed te kunnen beoordelen. Daarom geeft DATA-Kracht een hulpmiddel in de vorm van een document met daarin voor elke ENSIA vraag 5 antwoorden. Deze antwoorden helpen u de situatie in uw gemeente te beoordelen en naar waarde te schatten. Het geeft nuancering en een denkrichting. Het document is hier te downloaden. Wij wensen u veel succes bij de beoordeling ENSIA hulp.pdf

De hulp is onderdeel van een ENSIA spel dat interessant is om te spelen als u het kwaliteitsniveau van de BAG of BGT wilt bespreken met een groep mensen van één of meer gemeenten. Indien u hier interesse in heeft dan kunt u met ons contact opnemen.