Onderzoek BAG-beheerders

Maar liefst 37% van de BAG beheerders bij Nederlandse gemeenten ervaart veel tot zeer veel werkdruk. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van DATA-Kracht , afgenomen door arbeidspsycholoog Josine de Goede, onder 133 BAG Beheerders en muteerders. 70% van de BAG Beheerders beoordeelt de BAG binnen de gemeenten als goed.

“De aanleiding van dit onderzoek werd gevormd door signalen die we opvingen vanuit diverse gemeenten”, aldus Mirjam Donders, directeur DATA-Kracht. “Uiteindelijk wilden we toetsen op inhoudelijk, cultureel en organisatorisch vlak en daardoor beter inzicht krijgen in de positie en kwaliteit van de BAG bij de Nederlandse gemeenten”, geeft Mirjam Donders aan. Belangrijke elementen waren de relatie met andere afdelingen en collega’s binnen de gemeenten. Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat, ondanks de werkdruk, de kwaliteit van de BAG binnen gemeenten als goed wordt beoordeeld en men plezier in het werk heeft.

“Met een quickscan van DATA-Kracht  meten we snel en objectief hoe de situatie binnen een gemeente daadwerkelijk is en welke processen eventueel kunnen worden verbeterd”, aldus Donders. “Dit verminderd uiteindelijk de werkdruk, waardoor de kwaliteit van het BAG beheer nog verder toeneemt. Een must met de steeds groter wordende focus op kwaliteitsmanagement vanuit het ministerie”, geeft Donders aan.

Daarnaast bestaat een significante relatie tussen de kwaliteitsperceptie van de BAG en de mate van inhoudelijk overleg met collega’s en leidinggevenden. “In een aantal gemeenten is deze kennis niet intern aanwezig, terwijl een gelijkwaardige sparringpartner dus veel betekent voor de kwaliteit van de BAG. Speciaal voor deze gemeenten bieden wij daarom de BAG Supporter aan”, zegt Mirjam Donders.