Gemeentelijk collectief

Met het oprichten van een gemeentelijk collectief kunnen de bezwaarschriften van de NCNP-bureaus nog meer worden terug gedrongen. Een gezamenlijke Google-AdWords campagne maakt het mogelijk burgers die van plan zijn een bezwaarschrift in te dienen, te verwijzen naar ‘mijngemeente.info’. Daar kan de burger dan op basis van ‘no cure, no pay’ (gratis) een bezwaarschrift indienen. Hoe groter het collectief, hoe groter het budget voor een campagne, hoe groter de mogelijkheid wordt tot het volledig terugdringen van deze ondernemingen.