Bezwaarproces

Door gebruik te maken van de applicatie komt een vraag altijd op de juiste plek terecht. Dit kan door middel van een terugbelverzoek, een direct telefoonnummer naar de juiste afdeling of een standaard digitaal formulier voor het aanvragen van gegevens, bijvoorbeeld een taxatieverslag of een aanvraag voor kwijtschelding.

Op de website worden de processen slim gestuurd. In eerste instantie wordt er gestuurd op direct persoonlijk contact. In een bezwaarprocedure is het op deze manier mogelijk om op voorhand, indien nodig, een bezwaarschrift te voorkomen en/of burgers en bedrijven tekst en uitleg te gegeven. Ten aanzien van de onroerendezaakbelasting wordt er dus al gestart met het afhandelen van vragen/bezwaren op de dag nadat de beschikkingen op de deurmat van de burger en/of onderneming ligt.

Nadat er via ‘mijngemeente.info’ een digitaal bezwaarschrift is ingediend, zorgt de applicatie voor een automatische ontvangstbevestiging naar de bezwaarmaker en een digitaal ontgriefd bezwaarschrift met mogelijke antwoorden voor de gemeente. Deze laatste kan direct opgenomen worden in het gemeentelijke systeem. Een afhandelaar kan hierna direct aan de slag met de verwerking van het bezwaarschrift.

Ook kan door middel van het gebruik van de applicatie een databank van e-mail adressen worden opgebouwd. Indien een burger gebruik heeft gemaakt van de applicatie kan, met goedkeuring van de burger, het e-mailadres worden bewaard. Dit e-mailadres kan dan weer gebruikt worden voor bijvoorbeeld mutatiemeldingen en/of vooraankondigingen van de WOZ-waarde.