Besparingen


Na inrichting van de website kunt u de link en of QR-code opnemen in de bijlage bij de methode van bezwaar maken. Deze methode is voor burgers en ondernemers ‘no cure, no pay’ en laagdrempelig en zal daarom bij de burger en de ondernemer in de smaak vallen.

Door gebruik te maken van ‘mijngemeente.info’ kan de gemeente rekenen op besparingen t.a.v. de volgende werkzaamheden:

 • Het versturen van ontvangstbevestigingen
 • Het ontgrieven van bezwaarschriften
 • De afhandeltijd van bezwaarschriften
 • De kosten van de NCNP-bureaus
 • Papier
 • Enveloppen
 • Portokosten

Tarifering

De tarieven worden berekend op basis van het aantal inwoners van het voedingsgebied. U moet denken aan:

Vaste kosten:

 • Inrichting website
 • Kosten per module

Variabele kosten:

 • Maand abonnementsprijs per inwoner

of

 • Tarief per bezwaar (bezwaarmodule)

Samen met u bespreken we de besparingen en de kosten. Maar op voorhand kunnen we u een enorme kostenreductie garanderen.

Elk bezwaarschrift dat ingedient wordt via mijngemeente.info en niet via een NCNP-bureau levert een potentiele, minimale besparing op van € 249,00 per bezwaarschrift.