BAG Onderzoeksteam

Het BAG & WOZ Onderzoeksteam van Dutch Delta BAG Solutions ondersteunt uw gemeente bij het oplossen van complexe zaken. Zet uw complexe vragen rondom de BAG en WOZ uit bij ons Onderzoeksteam en binnen één maand heeft u uw antwoord al retour! Daarmee werkt uw gemeente efficiënter en verbeteren we de kwaliteit van uw gegevens.

Waarom een Onderzoeksteam?
Iedere gemeente heeft wel een object waarover onduidelijkheid bestaat. Is het een zelfstandig verblijfsobject? Wat is de oppervlakte of betreft het een overkapping? De gemeente heeft zelf vaak geen team om het veld in te gaan, laat staan dat hier tijd voor bestaat naast de belangrijke dagelijkse werkzaamheden. Huur daarom het BAG & WOZ Onderzoeksteam in! Dit team bevordert de efficiëntie en effectiviteit binnen een gemeente. Dit kan gebeuren aan de hand van dossieronderzoek maar we voeren tevens veldwerk uit! Het onderzoeksteam is zelfs in staat om de geometrie voor u in te meten in het veld waardoor een extra bezoek door een landmeetkundig bureau niet nodig is. Door grondig te werk te gaan neemt de kwaliteit van gegevens ten aanzien van BAG & WOZ toe en is Dutch Delta BAG Solutions te allen tijde in staat om eenduidige en sluitende conclusies te trekken.

Methode BAG & WOZ Onderzoeksteam

  • Een gemeente zet een vraag uit bij Dutch Delta BAG Solutions
  • Binnen één maand antwoord retour
  • Internet GIS Viewer als communicatiemiddel waardoor u volledig inzicht heeft in de voortgang
  • Slechts één contactmoment voor de burger waarbij voor meerdere disciplines informatie wordt ingewonnen

Quick-wins van het BAG & WOZ Onderzoeksteam

  • Onafhankelijke partner
  • Snel duidelijkheid over complexe zaken
  • Gemeente breed een meer efficiënte en klantvriendelijke werkwijze