DATA-Kracht gaat met "Mijngemeente.info" de strijd aan met de No Cure No Pay bedrijven

Mutatiesignalering

Er worden steeds meer taken bij de Nederlandse gemeenten neergelegd. Een onderdeel daarvan is dat zij steeds meer basisgegevens dienen te onderhouden. Het is daarbij van groot belang dat alle mutaties in de openbare ruimte goed worden bijgehouden en vastgelegd. Dit alles gebeurt in een tijd dat steeds meer in de openbare ruimte vergunningsvrij is en bestemmingsplannen verruimen. Hoe dit allemaal op een efficiënte manier bij te houden en vast te leggen? DATA-Kracht heeft daarom voor u de dienst Mutatiesignalering ontwikkeld.

Waarom mutatiesignalering uitbesteden?
Het onderhouden van basisgegevens en het bijhouden en vastleggen van mutaties is een hele klus, waar veel bij komt kijken. Een belangrijk controlemiddel is de fotokartering en de verwerking daarvan. Het beoordelen van attribuutgegevens, het communiceren van wijzigingen en deze doorvoeren is ontzettend tijdrovend. Door jarenlange ervaring heeft DATA-Kracht een werkwijze ontwikkeld die al deze stappen in één keer uitvoert, waarbij informatie voor de diverse afdelingen wordt verzameld en alle afnemers van de gegevens direct worden geïnformeerd. Denk hierbij aan de WOZ, handhaving, BGT en andere binnengemeentelijke geïnteresseerden. Op deze manier werken gemeenten niet alleen efficiënter maar verbetert ook de kwaliteit van de BAG aanzienlijk!

Methode Mutatiesignalering

  • Verschillen beoordelen
  • Attribuutwaarden vaststellen
  • Terugleverlijsten aanleveren bij gemeente
  • Verwerken van de gegevens in de BAG

Quick-wins van Mutatiesignalering

  • Focus op kernactiviteiten
  • Efficiëntie neemt toe
  • Datakwaliteit neemt toe