DATA-Kracht gaat met "Mijngemeente.info" de strijd aan met de No Cure No Pay bedrijven

Inmeten niet-woningen en veldcontroles BAG – WOZ

Indien u de oppervlakte moet inmeten van woningen en niet-woningen, die bij de opbouw van de BAG op basis van de conversietabel zijn bepaald, kunnen wij u ondersteunen. Inmiddels hebben we duizenden (niet-)woningen voorzien van een opnieuw ingemeten oppervlakte volgends de NEN2580.

Maar naast de BAG is er ook een WOZ administratie die op orde moet blijven. Elk jaar moet 20% van het WOZ-bestand gecontroleerd worden met steeds meer vergunningsvrije (ver)bouw. Daarbij zijn er steeds minder toezichthouders en worden de gegevens door verschillende afdelingen fragmentarisch ingewonnen. Ook het waarderen op oppervlakte is nu verplicht gesteld voor woningen. In 2022 zal deze nieuwe waarderingsmethodiek in gaan. Een professioneel inmeetteam is daarom onmisbaar voor de kwaliteit van de gegevens, de interne- en externe dienstverlening en om efficiënt te kunnen werken.

Ons inmeetteam geeft uw objectenadministratie onmisbare ogen en oren. Het team:

  • meet netto en bruto oppervlaktes en inhouden;
  • controleert bouwjaren en geometrieën;
  • stelt nieuwe bebouwing of sloop vast;
  • beoordeelt de voortgang van de verbouwing of bouw;
  • kijkt kritisch naar de afbakening voor BAG en WOZ.