DATA-Kracht gaat met "Mijngemeente.info" de strijd aan met de No Cure No Pay bedrijven

BAG kwaliteitsplan en Zelfcontrole (ENSIA)

Voldoen aan de eisen die de overheid stelt is één. Daarnaast zijn kwalitatief hoogwaardige BAG gegevens zowel binnengemeentelijk als ook buitengemeentelijk steeds waardevoller.

Nu men in 2017 komt met een nieuw controlemiddel is het doorlichten van uw gegevens en processen door een onafhankelijke partij geen overbodige luxe en zelfs een ontlasting. Steeds meer gemeenten kiezen daarom voor het BAG kwaliteitsplan & zelfcontrole van DATA-Kracht welke speciaal ontwikkeld is voor de ENSIA vragenlijst.

Waarom ondersteuning BAG zelfcontrole?

In 2017 is het ministerie gestart met een nieuw controlemiddel middels de ENSIA controle tool. Aan de hand van een in te vullen vragenlijst wordt de kwaliteit van de BAG gecontroleerd. Dit is geen momentopname maar jaarlijks terugkomende controle met horizontale (college en raad) en verticale (IenM) verantwoording. Van gemeenten wordt verwacht dat:

- de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd te hebben in de organisatie;
- mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn worden doorgevoerd;
- alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie zijn opgenomen;
- op reguliere basis kwaliteitsbeheer gecontroleerd wordt op de juistheid van de gegevens;
- gemeenten inzichtelijk hebben welke maatregelen er het komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren.

Methode Kwaliteitsplan & Zelfcontrole

Neemt u de ondersteuning bij ons af dan voeren we in het eerste of tweede kwartaal een audit uit waarbij alle facetten van de BAG Zelfcontrole getoetst worden en waarbij ook een onderbouwing wordt gevraagd. Te denken valt aan de controle van het processenhandboek, de mandatering maar ook een documenten steekproef. Allemaal eisen die de BAG Zelfcontrole verlangt van de gemeente. N.a.v. deze audit wordt een rapportage opgesteld met verbeterpunten welke ook al tijdens de audit worden besproken. Aan de hand van het raport kan de gemeente keuzes maken wat men wel en niet gaat verbeteren en wanneer; een kwaliteitsplan.

Tevens krijgt de BAG beheerder gedurende het jaar 2 cursusdagen over actuele onderwerpen die voor BAG beheerders relevant zijn. Zo houden zij de kennis op orde wat ook een eis is bij de BAG Zelfcontrole.

Tot slot worden vóór het invullen van de BAG zelfcontrole vragenlijst een check gedaan op het behaalde resultaten van het dan afgelopen jaar. Wat heeft de gemeente verbeterd en wat verdient nog de aandacht. Met deze informatie en ondersteuning kunt u met een gerust hart de BAG zelfcontrole vragenlijst invullen en aanbieden voor verantwoording.

Puntsgewijs ontvangt u van ons het volgende:

- Een objectieve BAG audit:
        Controle op de processen en het processenhandboek, controle op de mandatering en het uitvoeren van een steekproef op de         beschikbaarheid van documenten.
- Een heldere en rapportage met verbeterpunten aan het begin van het controle jaar.
- Twee interessante BAG relevante cursussen per jaar voor twee BAG medewerkers per gemeente.
- Een overzichtsrapportage van uitgevoerde verbeteringen aan het einde van het controle jaar t.b.v. de ENSIA vragenlijst.

Uiteindelijk resultaat: Voldoende onderbouwing om de zelfcontrole jaar na jaar goed uit te voeren.

Uw winst

- Ontzorging voor de BAG Zelfcontrole t.a.v. alle controlepunten;
- Objectieve controle;
- Zeer aantrekkelijk vast tarief, zowel losse afname als abonnementsvorm is mogelijk.

Prijs per jaar                                : € 3.950,00

Abonnementsprijs per maand : €     295,00 bij een minimale afname van 2 jaar.

wat te doen in 2017

Voor 2017 geldt dat er maar weinig tijd is om de ENSIA vragenlijst in te vullen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen, individueel of in groepsverband. Deze dienst bieden we aan via AssistENSIA. Een bedrijf dat speciaal is opgezet om gemeenten te helpen bij het invullen van de ENSIA vragenlijsten. DATA-kracht is bij AssistENSIA de uitvoerder voor het BAG deel.

Meer over de ENSIA ondersteuning in 2018 vindt u hier.

Heeft u interesse in de ENSIA onersteuning die wij bieden neem dan gerust contact met ons op via:

info@DATA-Kracht.nl of Tel: 085-7827207