Cursusaanbod

DATA-Kracht verzorgt allerlei opleidingen die geelateerd zijn aan de BAG. Deze cursusdagen zijn doorspect van theaorie en worden ondersteund door praktijkvoorbeelden. Het zijn interactieve dagen waarbij op een prettige manier veel kennis uitgewisseld wordt.

Wij verzorgen elk jaar nieuwe cursussen maar de oude cursussen zijn altijd op verzoek te organiseren voor één gemeente of vóór een verzameling van geïnteresseerde gemeenten.

Ook specifiek op maat gemaakte cursussen en/of presentaties zijn voor DATA-Kracht geen probleem.

Hieronder vindt u links naar de verschillende cursusprogramma's.

Mutatiesignalering

De mutatiesignalering is een jaarlijkse activiteit die specifieke kennis en capaciteit vergt. Wij hebben veel ervaring met het verwerken van gesignaleerde mutaties. Deze mutaties zijn niet alleen relevant voor de BAG maar hebben ook betekenis voor de toezichthouders, de geo-beheerders of bijvoorbeeld het GBA.

Als uw BAG-beheer kwalitatief goed is en als u regelmatig mutatiesignalering uitvoert, dan kost deze activiteit steeds minder inspanning. Wij kunnen de mutatiesignalering (in- en exclusief fotokartering) volledig voor u uitvoeren.

BAG beheer

Op reguliere of incidentele basis verzorgen wij de BAG-mutaties voor uw gemeente. De mutaties worden opgevoerd en de termijnen worden gemonitord. Als termijnen of kwaliteit in het gedrang komt wordt dat met de opdrachtgevere besproken en voorstellen voor verbetering gedaan.

Onze BAG-muteerders kennen alle BAG-systemen maar ook leverende en anfnemende applicaties. Daarom zijn wij als geen ander in staat om uw BAG-processen en het ontsluiten van de BAG-gegevens, te verbeteren. Kortom, wij ontzorgen u.

Veldcontroles BAG – WOZ

Een van de problemen waar gemeenten mee te kampen hebben zijn de veldcontroles die gedaan moeten worden voor vergunningsvrije of illegale wijzigingen. Veel gemeenten hebben bij toezicht geen middelen om deze werkzaamheden uit te voeren terwijl voor de BAG registratie gevraagd wordt wel antwoord te krijgen op de vragen die er liggen.

DATA-Kracht kan u helpen bij alle soorten veldcontroles van BAG, WOZ tot toezicht. vanaf € 100,00 per object worden al deze controles uitgevoerd en ontvangt de gemeente een toezichtsrapport dat gebruikt kan worden voor verdere afhandeling. Een uniek produkt welke zich in de praktijk bewezen heeft.

De BAG en WOZ en NEN 2580

In BAG 2.0 wordt er veel verwezen naar de NEN 2580 bij de afbakening van objecten. Daarnaast is de NEN2580 de basis voor de meetinstructie voor het bepalen van de de gebruikoppervlakte bij woningen. De WOZ zal vanaf 2022 gebruik moeten maken van de gebruiksoppervlakte uit de BAG voor het waarderen van de woningen. Allerlei verbanden die afstemming nodig hebben.

Doe het in één keer goed!