DATA-Kracht gaat met "Mijngemeente.info" de strijd aan met de No Cure No Pay bedrijven

Onze diensten

Cursus BAG 2.0. in de praktijk

Op 1-7-2018 gaat de nieuwe BAG wetgeving in. Met deze cursus hoef je niet zelf alle documenten door te spitten. Dat hebben wij voor je gedaan. Alle wijzigingen komen aan bod en worden toegelicht.

Zorg dat u bent voorbereid!     

Cursus BAG voor beleidsmakers

Deze cursus is speciaal voor BAG beleidsmakers ontwikkeld die het gevoel hebben te weinig handvaten te hebben om het juiste beleid te maken, de juiste beslissingen te kunnen nemen. Waar staan we nu en waar gaat het naar toe met de BAG.

Kies bewust!

De BAG en WOZ en NEN 2580

In BAG 2.0 wordt er veel verwezen naar de NEN 2580 bij de afbakening van objecten. Daarnaast is de NEN2580 de basis voor de meetinstructie voor het bepalen van de de gebruikoppervlakte bij woningen. De WOZ zal vanaf 2022 gebruik moeten maken van de gebruiksoppervlakte uit de BAG voor het waarderen van de woningen. Allerlei verbanden die afstemming nodig hebben.

Doe het in één keer goed!


Mutatiesignalering

De mutatiesignalering is een jaarlijkse activiteit die specifieke kennis en capaciteit vergt. Wij hebben veel ervaring met het verwerken van gesignaleerde mutaties. Deze mutaties zijn niet alleen relevant voor de BAG maar hebben ook betekenis voor de toezichthouders, de geo-beheerders of bijvoorbeeld het GBA.

Als uw BAG-beheer kwalitatief goed is en als u regelmatig mutatiesignalering uitvoert, dan kost deze activiteit steeds minder inspanning. Wij kunnen de mutatiesignalering (in- en exclusief fotokartering) volledig voor u uitvoeren.

BAG Kwaliteitsplan & Toetsing

Voldoen aan de eisen die de overheid stelt is één. Daarnaast zijn kwalitatief hoogwaardige BAG gegevens zowel binnengemeentelijk als ook buitengemeentelijk steeds waardevoller.

Nu men in 2017 komt met een nieuw controlemiddel is het doorlichten van uw gegevens en processen door een onafhankelijke partij geen overbodige luxe en zelfs een ontlasting. Steeds meer gemeenten kiezen daarom voor het BAG kwaliteitsplan & zelfcontrole van DATA-Kracht.

 Quick-wins BAG Kwaliteitsplan & Toetsing

· Ontzorging voor de BAG Zelfcontrole t.a.v. alle
   controlepunten;
· Objectieve controle;
· Zeer aantrekkelijk vast tarief

Inmeten (niet-)woningen en veldcontroles BAG – WOZ

Indien u de oppervlakte moet inmeten van (niet-)woningen, die bij de opbouw van de BAG op basis van de conversietabel zijn bepaald, kunnen wij u ondersteunen. Inmiddels hebben we duizenden (niet-)woningen voorzien van een opnieuw ingemeten oppervlakte volgends de NEN2580.


BAG beheer

Op reguliere of incidentele basis verzorgen wij de BAG-mutaties voor uw gemeente. De mutaties worden opgevoerd en de termijnen worden gemonitord. Als termijnen of kwaliteit in het gedrang komt wordt dat met de opdrachtgevere besproken en voorstellen voor verbetering gedaan.

Onze BAG-muteerders kennen alle BAG-systemen maar ook leverende en anfnemende applicaties. Daarom zijn wij als geen ander in staat om uw BAG-processen en het ontsluiten van de BAG-gegevens, te verbeteren. Kortom, wij ontzorgen u.