BAG Gegegensscan

DATA-Kracht voert met de BAG gegevensscan een intensieve controle uit die uw gegevenshuishouding en organisatie rondom de BAG grondig doorlicht. Door onze jarenlange ervaring met BAG Inspecties en als BAG beheerders houdt onze BAG gegevensscan rekening met zowel wet- en regelgeving als uw binnengemeentelijke organisatie.

Waarom een BAG gegevensscan?
Het ministerie stuurt aan op een betere kwaliteit van de BAG door inzet van kwaliteitsmanagement. Door diverse processen op een juiste manier op elkaar af te stemmen heeft dit direct invloed op de kwaliteit van de BAG gegevens. Dit voorkomt dubbel werk en vraagtekens over wie er nu verantwoordelijk is voor welke processen en welke gegevens. Ook draagt een BAG gegevensscan bij aan de medewerker tevredenheid. Als leidinggevende krijg je inzicht in wat er speelt. De BAG gegevensscan kijkt namelijk over de BAG afdeling heen en geeft inzicht in afdelingsoverschrijdende processen en het binnengemeentelijke gebruik. In het kort geeft de BAG gegevensscan antwoord op de vraag: “Hoe worden de BAG gegevens binnengemeentelijk gebruikt en gebeurt uitwisseling op een efficiëntie manier?"

Methode BAG gegevensscan

  • Uitvragen gebruikers en applicatiebeheerders
  • Vergelijken van een ideale uitwisseling t.o.v. het proces bij uw gemeente
  • Steekproef
  • Unieke, heldere rapportage van de bevindingen

Quick-wins van de BAG QuickScan

  • Weten hoe de BAG gegevensuitwisselingsprocessen binnen uw gemeente lopen
  • Objectief inzicht in mogelijke verbeterpunten
  • Knelpunten van het huidige proces in kaart