Mutatiesignalering van luchtfoto tot toezicht

Er worden steeds meer taken bij de Nederlandse gemeenten neergelegd. Een onderdeel daarvan is dat zij steeds meer basisgegevens dienen te onderhouden. Het is daarbij van groot belang dat alle mutaties in de openbare ruimte goed worden bijgehouden en vastgelegd. Dit alles gebeurt in een tijd dat steeds meer in de openbare ruimte vergunningsvrij is en bestemmingsplannen verruimen. Hoe dit allemaal op een efficiënte manier bij te houden en vast te leggen? DATA-Kracht heeft inmiddels veel ervaring opgedaan bij het verwerken van mutatiesignaleringen. Voor verschillende gemeenten voeren we deze activiteit jaarlijks op projectbasis uit. Daarmee is de gemeente gegarandeerd van een methode die aansluit bij hun wensen en kan elk jaar weer gekeken worden hoe het beter kan.

Waarom mutatiesignalering projectmatig uitbesteden?

Het onderhouden van basisgegevens en het bijhouden en vastleggen van mutaties is een hele klus, waar veel bij komt kijken. Een belangrijk controlemiddel is de fotokartering en de verwerking daarvan. Het beoordelen van attribuutgegevens, het communiceren van wijzigingen en deze doorvoeren is ontzettend tijdrovend. Door jarenlange ervaring heeft DATA-Kracht een werkwijze ontwikkeld die al deze stappen in één keer uitvoert, waarbij informatie voor de diverse afdelingen wordt verzameld en alle afnemers van de gegevens direct worden geïnformeerd. Denk hierbij aan de WOZ, handhaving, BGT en andere binnengemeentelijke geïnteresseerden. Op deze manier werken gemeenten niet alleen efficiënter maar verbetert ook de kwaliteit van de BAG aanzienlijk.

Heeft u interesse in ondersteuning bij de de verwerking van de mutatiesignalering dan kunt contact met ons opnemen via info@DATA-Kracht.nl of via 085-7827207.

Methode Mutatiesignalering

 • Signaleren van de verschillen
 • Karteren van de verschillen
 • Verschillen beoordelen
 • Attribuutwaarden vaststellen
 • Verwerken van de gegevens in de BGT
 • Verwerken van de gegevens in de BAG
 • Verwerken van de gegevens in de WOZ
 • Veldcontrole op geconstateerde objecten

Quick-wins van Mutatiesignalering

 • Focus op kernactiviteiten
 • Efficiëntie neemt toe
 • Datakwaliteit neemt toe

Tip: neem een abonnement op de jaarlijkse verwerking van de kartering!