Workshop Voorsorteren op de SOR

Ter bevordering van de bewustwording omtrent de samenhang van de BAG, WOZ en BGT heeft DATA-Kracht de online workshop ‘’Voorsorteren op de SOR’’. Deze workshop staat onder leiding van Mirjam Donders en Damir Brnobic en is de online variant van de cursus "Voorsorteren op de SOR". Meer uitleg over de inhoud van de cursus kunt u hier vinden.De cursus kan verzorgt worden voor deelnemers van verschillende gemeenten of door een deelnemers groep van 1 gemeente. In dat laatste geval kunnen we de opdrachten en afstemming meer op uw eigen gemeente richten.

Globale planning van de workshop

Moment 1 (1 uur)

  • Algemene inleiding en status ontwikkeling naar de SOR
  • Korte uitleg WOZ voor BAG en BGT medewerkers

Moment 2 (2 uur)

  • Korte uitleg BAG voor BGT en WOZ medewerkers
  • Korte uitleg BGT voor BAG en WOZ medewerkers
  • Uitleg invullen vragenlijst t.b.v. processamensmelting en checklist

Moment 3 (in groepjes)

  • Invullen vragenlijst en checklist / discussievoeren over de huidige processen

Moment 4 (2 uur)

  • Terugkoppeling ingevulde vragenlijst en inzoomen op verbeterpunten
  • Conclusie over wat nu te doen staat

U ontvangt naderhand een aandachtspunten lijst om te komen tot meer samenhang in de objectenregistraties.

* Aanpassingen op het programma zijn mogelijk.

De trainers

De workshop Voorsorteren op de SOR online wordt verzorgd door René Hartgerink, Damic Brnobic en Mirjam Donders.

Mirjam heeft haar sporen verdiend in het werkveld van de BAG, is werkzaam geweest als WOZ-, BAG beheerder en heeft intussen meer dan 400 gegevensbeheerder opgeleid. Daarnaast begeleid zij verschillende gemeenten t.a.v. beleid en de procesinrichting.

Damir Brnobic heeft jaren ervaring als adviseur op het gebeid van de BAG en is de laatste jaren werkzaam bij het BZK waar hij zich bezig houdt met DisGeo (doorontwikkeling in samenhang).

René heeft met zijn ervaring als BAG expert en BGT expert de nodige kennis in huis om richting te geven aan een samenhangend beheer.


Praktische informatie

De workshop wordt online verzorgd.

Duur        :     9.30 uur - 16.30 uur

Kosten      :     € 499,00 p.p.