Wat houden de verdiepingcursussen in?

In 2019 en 2020 heeft DATA-Kracht een Masterclass georganiseerd, maar door de richtlijnen van het RIVM heeft dit helaas niet meer kunnen plaatsvinden. Dat is jammer en daarom hebben we besloten verdiepingsworkshops te ontwikkelen over een aantal van de BAG Masterclass onderwerpen en andere onderwerpen waar geregeld vraag naar is.

Deze verdiepingsworkshops kunnen los van elkaar gevolgd worden.

De cursus wordt op afstand (online) verzorgd. Het is bekend dat online trainingen veel energie vragen. Daarom zijn de verdiepingsworkshop bijna allemaal opgeknipt in 3 delen; een E-learning, een theoretisch deel online en een interactief oefendeel.

 • Als we lezen onthouden we 10%
 • Als we horen onthouden we 20%
 • Als we zien onthouden we 30%
 • Als we horen en zien onthouden we 50%
 • Als we het bespreken onthouden we 70%
 • Als we het anderen uitleggen onthouden we 90%

Curve van Ebbinghaus

Om uiteindelijk de stof goed te kunnen onthouden zijn de volgende aspecten nodig volgens de curve van Ebbinghaus

 • Structuur
 • Verbanden leggen en analyseren
 • Herhaling
 • Pauze
 • Uitleg
 • Gebruik van een mindmap

Bij de verdiepingsworkshops kennen we een vaste structuur. Zo kunnen de cursisten een deel van de stof op eigen tempo gelezen, zien en horen tijdens de E-learnings. Daarna wordt de stof herhaald in een theoretisch deel waarbij de stof wordt besproken, vragen kunnen worden gesteld en daarmee verbanden worden gelegd. Er is voldoende pauzeruimte om informatie te laten bezinken en later weer op te pakken. De workshops kennen altijd een deel met praktijkopdrachten waarbij de theorie in de praktijk wordt omgezet en weer besproken wordt.

Daarmee zijn de verdiepingsworkshops didactisch zeer verantwoord en uitermate geschikt voor de hands on types die willen leren, onthouden en kunnen toepassen.