Verdiepingsworkshop BAG en VTH illegaliteit

In 2019 en 2020 heeft DATA-Kracht een Masterclass georganiseerd, maar door de richtlijnen van het RIVM heeft dit helaas niet meer kunnen plaatsvinden. Dat is jammer en daarom hebben we besloten verdiepingsworkshops te ontwikkelen over een aantal van de BAG Masterclass onderwerpen en andere onderwerpen waar geregeld vraag naar is.

We kennen de volgende verdiepingsworkshops

Deze verdiepingsworkshops kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Voor Wie?

 • BAG beheerders/registratoren
 • VTH medewerkers, handhavers en regisseurs
 • Coördinatoren of leidinggevende die kort maar krachtig meer willen weten over de problematiek van de geconstateerde BAG objecten

Docent

Deze workshop wordt gegeven door Mirjam Donders samen met een co-host uit het werkveld.


Doel

De BAG registreert de feitelijke werkelijkheid en de vergunde werkelijkheid. Objecten die feitelijk zijn ontstaan maar waarvoor geen vergunning is verleend, omdat ze vergunnigsvrij gerealiseerd zijn of illegaal worden opgenomen in de BAG registratie met een indicatie geconstateerd. Binnen 6 maanden controleert de gemeente of het om een lillegaal object gaat of niet, en of het object legaliseert dan wel gedoogd. Indien het gelegaliseerd wordt kan de indicatie geconstateerd worden verwijderd.

In de praktijk verdient dit proces de aandacht. Heb jij ook het idee dat jouw gemeente dit beter zou moeten of kunnen doen, maar loopt de communicatie tussen VTH en de BAG stroef? Dan is deze cursus misschien wel iets voor jou.

Deze cursus leert de deelnemer wat, rondom de geconstateerde objecten binnen de BAG wetgeving, wettelijk verplicht is en wat niet. Daarnaast geeft het inzicht in het proces van VTH, hoe de lijntjes lopen en wat zijn hun prioriteiten zijn. Samen gaan we kijken naar de argumenten en oplossingen om de communicatie beter te laten verlopen.

Het doel is dat de deelnemers na de cursus handvatten hebben om de communicatie en processen te verbeteren en argumenten hebben om verandering in gang te zetten.

Methodiek

De cursus wordt op afstand (online) verzorgd. Het is bekend dat online trainingen veel energie vragen. Daarom beperkt de cursus zich in tijd en hebben we opdrachten ontwikkelt die je meehelpen het geleerde in praktijk te brengen. Deze opdrachten zijn gericht op de eigen gemeente waardoor je inzicht krijgt in de huidige werkwijze en eventuele verbeterpunten.

Programma

 • Halve dag online
  • Theorie geconstateerde objecten (Panden, verblijfsobjecten, nummeraanduidingen, standplaatsen en ligplaatsen)
  • Theorie VTH onderzoek, prioritering en werkverdeling

 • Halve dag praktijkopdrachten maken gericht op je eigen gemeente

Cursusmateriaal

Je ontvangt een cursusboek met de theorie en opdrachten als naslagwerk. Zo kun je altijd nog eens terugkijken.

Cursusdata

 • 20 mei 2021 (Inschrijvingen gesloten)

  Mocht je interesse hebben in de cursus, laat het dan aan ons weten. Zodra er een nieuwe datum bekend is nemen wij contact met jou op.

Kosten

€ 399,00 p.p.