Samen naar de SOR

Een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het gemeentelijk geodomein is de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistraties. Op dit moment zijn er enorm veel online sessies die je kan volgen als je interesse hebt in deze ontwikkelingen. Een must do als je up-to-date wilt blijven en mee wilt denken in de verbetering van het gegevensbeheer, procesverbetering en strategiebepaling binnen het domein van gemeentelijke basisregistraties.

Maar hoe gaat de SOR er straks uit zien? Welke gegevens, objecten en kenmerken worden straks in de SOR bijgehouden, welke kwaliteitseisen worden gesteld en hoe ziet de informatievoorziening eruit? Om antwoord te kunnen geven op al deze vragen is de cursus ‘Samen naar de SOR’ zorgvuldig en weldoordacht opgezet.

De cursus is bedoelt voor beheerders van de BAG, WOZ of BGT die al ruime ervaring hebben en nadenken over de weg naar de SOR en hoe hun gemeente zich daarop kan voorbereiden.Hoe ziet de vierdaagse cursus eruit?

De eerste dag heeft als hoofddoel om jou de huidige methodes, denkwijzen en processen los te laten. De SOR is een nieuw registratiesysteem waarbij ook een andere manier van werken is vereist. De ICT infrastructuur gaat veranderen en de inwinning van gegevens zal anders plaatsvinden. Het doel van de SOR is om naar een eenmalige registratie te gaan om van daaruit slimme gegevens te verzenden. Op deze manier wordt de registratie op orde gehouden.

De nieuwe manier van informatie inwinnen en verwerken heeft invloed op de manier van werken die we gewend zijn. Daarom laten we jou alvast kennis maken met de nieuwe manier van werken. Dit gaan we doen door middel van het informeren over deze veranderingen, maar het belangrijkste is door samen het nieuwe proces te doorlopen. In teamverband ga jij kijken naar de mogelijkheden en ga je samen brainstormen en ideeën toetsen.

Aan het einde van de eerste cursusdag kan jij de oude methodes, denkwijzen en processen los laten en jezelf voorstellen hoe de nieuwe werkinrichting rondom de SOR te werk gaat.


De tweede dag staat in het teken van de nieuwe inrichting van bouwwerken en het conceptueel model. Op dit moment (medio januari) is het model nog niet definitief, maar naar alle waarschijnlijkheid zal het model niet meer wijzigen. Dit houden wij nauwlettend in de gaten zodat we de cursus up-to-date houden.

In de SOR ontstaan nieuwe objecten met eigen kenmerken en metadata. Er wordt dieper ingegaan in welke objecten dat zijn, welke kenmerken daarbij horen, welke metadata er wordt bewaard en welke kwaliteitseisen mogelijk gaan gelden. Hierbij zullen we praktijkgericht te werk gaan. Aan de hand van bouwtekeningen en geo-informatie gaan we objecten bepalen, afbakenen en kenmerkgegevens vaststellen. Een dag waarbij je duidelijkheid krijgt over de inrichting van de bouwwerken in de SOR.

De link naar de huidige BAG, WOZ en BGT zal daarbij aan de orde komen zodat ieder zijn eigen en huidige werkterrein terug kan vinden.  

Dag 3 en 4 zullen de ontwikkelingen volgen en pas later verder worden ingevuld. Er zal aandacht zijn voor groen, grijs en water en de nieuwe inwinmethodieken.


De trainers

De masterclass BAG-beheerder wordt verzorgd door Mirjam Donders (DATA-Kracht) in samenwerking met Marcel Rietdijk (Instructuur). Beide hebben hun sporen verdiend in het werkveld van de BAG. Mirjam is werkzaam geweest als WOZ-, BAG beheerder en heeft intussen meer dan 400 gegevensbeheerder opgeleid. Daarnaast begeleid zij verschillende gemeenten t.a.v. beleid en de procesinrichting. Marcel was niet alleen betrokken bij het opzetten van de BAG, maar is momenteel ook zeer intensief betrokken en in de lead bij de verdere doorontwikkeling daarvan tot een samenhangende objectenregistratie.

Praktische informatie

De cursus wordt tot nader orde, online verzorgd.

Duur                      : 9.30 uur - 16.30 uur

Kosten                  : € 399,00 per module

Kosten                  : € 1.499,00 voor 4 dagen

Cursus data

De cursussen worden in 2021 verzorgd op:

  • Dag 1: 22 april 2021
  • Dag 2: 10 juni 2021
  • Dag 3: 16 september 2021
  • Dag 4: 18 november 2021