Wat is een E-learing cursus van DATA-Kracht

DATA-Kracht gaat mee met de tijd en komt met de een online E-learning cursus op de markt. In 2019 zijn we gestart met de toets BAG Basis. Met deze online toets wordt de basiskennis van de BAG beheerder getoetst.

De E-learing geeft de cursist de mogelijkheid om in een eigen tempo, via een online tool, de BAG kennis tot zich te nemen. Elk onderwerp wordt in verschillende vormen aangeboden o.a.: in tekstblokken, figuren, filmpjes en oefenvragen. De cursussen zijn modulair opgebouwd. Elke module wordt afgeloten met een deelcertificaattoets.

E-learning BAG Basis deel 1

Deze E-learning BAG Basis deel 1 bestaat uit de volgende modules:

  1. BAG algemeen
  2. BAG objecten
  3. Atrribuutgegevens en hun kwaliteitseisen
  4. BAG gebeurtenissen, vergunningen en mutatiesignalering

De deelnemer kan de cursus in een eigen tempo doorlopen. Door de herhalingen en de oefeningen beheerst de deelnemer de basisstof beter dan in een mondelinge overdracht.

Het was een intensieve maar leuke cursus om te doen. Het duurde mij 16 uur om alle mudules te doorlopen en het het bleef mij boeien. De cursus is afwisselend en leerzaam en ik heb er veel van opgestoken. Wat leuk is, is dat ik merk dat ik het direct in praktijk kan brengen omdat de cursus heel praktisch is en daarom heel herkenbaar.

De cursus is ruim voorzien met oefenopdrachten, waarbij bij elke vraag een antwoord met toelichting en uitleg wordt gegeven. Aan het einde van elke module kan een resultatenoverzicht worden gedownload om de toelichtingen later nog eens terug te lezen.

Klik hier om de ervaringen van cursisten die deze cursus hebben doorlopen te lezen.

Kosten:                                             € 399,00 p.p.

Tijdsindicatie:                                  16 uur

Liever klassikaal?

Wij geven op 30 septeber 2021 een klassikale cursus "BAG in het kort" waarbij de E-learning modules Basis deel 1 worden vrijgegeven en klassikaal worden besproken.

Meer informatie is hier te vinden.

E-learning BAG Basis deel 2

In deel 2 van de E-learning BAG Basis komen meer specifieke BAG onderwerpen aan de orde.

  1. BAG brondocumenten
  2. Mandatering
  3. BAG procesverbetering
  4. Koppeling BAG - WOZ
  5. Koppeling BAG - BGT

Certificering

Na het afronden van de E-learning BAG Basis deel 1 ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Om het behaalde resultaat te toetsen kan de deelnemer de online toets BAG Basis maken waarna, na een goede afronding, de deelnemer een certificaat ontvangt waarmee er aangetoond kan worden dat de deelnemer de basis van de BAG beheerst.